Правилно ли е да се наказват децата

Наказанието се свързва с гняв, обида, недоволство, но как да се справим, когато детето страда от непослушание и как да преодолеем създалата се ситуация. Често и много родители са изправени на кръстопът с въпроси от подобен род.

Позицията на родителя – съществуват няколко типа родители, според техниките на възпитание и наказание. Едната група от тях са склонни да разбират, да отстъпват и тактично да обяснява, а когато се налага и да наказват. Другата група родители са авторитарни, те обичат да държат нещата под контрол, но много пъти тяхното поведени предизвика още по-голямо непослушание у децата, агресия и т.н. Третата група родители са онези, които разделят мнението си в две различни насоки и така напълно объркват детето.

 

Смисъл в наказанието – неправилно е схващането, че наказанието трябва да събуди негативни емоции у детето – страх, болка, обида. По-удачен е варианта на малчугана да се обясни деликатно, че така не бива да се постъпва, че е редът е еди какъв си, а не да се налага мнението „Аз ти казах…Аз настоявам…“. Детето по-лесно ще осъзнае грешката си, когато не се навиква и не му се ограничават възможностите.

Общи правила – всеки родител желае най-доброто за детето си. В това число щастието му много зависи от възпитанието и наказанието на родителите. Някои общи правила могат да научат на полезни неща всеки родител, а те са:

  1. Не забавяйте и не пропускайте наказанието. То трябва да стане след нарушаването на правилата. От значение е колкото е по-малко детето, толкова по-рано да се започне с възпитанието му.
  2. Не унижавайте никога детето. Наказанието е да го научи другия път да не постъпва така, а не да мачка егото му.
  3. Никога не прилагайте физическо наказание. Те унижават и настървяват детето, забавят личностното му развитие.
  4. Родителят трябва да обяснява възможно най-елементарно и кратко, от какво е недоволен.
  5. Наказанието трябва да се налага само със спокоен и добронамерен тон.