Избор на професия

Изборът на професия не е никак лесен. Това не се отнася само до децата, а до техните родители. По какъв начин може родителите да помогнат или насочат своите деца да открият това с което искат да се занимават като пораснат?