Успешно вземане на матурата по БЕЛ в 10 клас

Учениците от десети клас вече ще трябва да полагат матура по български език и литература. Точно по тази причина съдадохме специализиран курс по български език за 10 клас чрез който да се покрият всички нужни теми и изисквани знания за успешно полагане на матурата.