Какво говорят парите за нас

Символ на просперитет, огромни дози самочувствие, могъщество и неограничена свобода – парите, без които живота ни е така немислим. Те са онова, което години наред е било причина за множество кавги, спорове, войни. Парите са власт и контрол, както в дома, семейството, така и за обществото като цяло.

Парите са като щит срещу самота, старост и смърт, а от последните никой не може да ни спаси. Не на последно място, парите са източник на удоволствия, които могат да доведат и до личностно унищожаване на човек, а това става, в случаите, когато служат за запъване на вътрешна пустош.

 

Въпросите свързани с пари и отношението на хората към тях излагат много такива на кризи. Те са индикатор за доверие, възможност за преодоляване на несъгласия, но често се оказват и брутални. Парите, често се оказват „ябълката на раздора“.

Много пъти, хората, които притежават несметни богатства забравят кои са. Те допринасят за увеличаване на егото им, а в богатството намират смисъла на живота, защото често такива хора смята, че са обичани именно заради тях.

Много пъти собствениците на големи суми са като парализирани от факта, че могат да пропилеят богатствата си, а това ги кара да живеят във вечен страх, че може да ги загубят. Често такива хора са обзети от мисълта за бедност, а това ги прави скъперница и блокира инстинкта за инициативност и вложения, с цел печалба. Провокираната постоянна тревожност се превръща в емоционален товар, който повлиява и на отношенията с близки и по-далечни хора.

От значение е отношението към парите, начина на спестяване и харчене. Не е случайност, че в много теми парите са смятани за мръсни такива. Във всички случай обаче парите регулират и определят поведението на голяма част от хората днес. Дори да не си го признаваме, те завладяват една част от мислите на всеки от нас.