Някои изисквания при кредит за нов дом

Стигнали сте до решението да кандидатствате по ипотечен кредит, но не сте на ясно как стоят нещата. Чували сте от приятели, близки и роднини, че са теглили, такива кредити, но подробностите и детайлите са ви все още неизвестни. Сега е момента да проучите цялата налична информация, да потърсите банката, която ще предложи най-преференциални условия и тогава да се хвърляте в тази не лека задача, като кандидатстването по ипотечни кредити.

Вземете под внимание факта, че ипотечните кредити са най-дългосрочните. Сключвайки договора, вие се обвързвате години напред с банката. За един такъв дългосрочен партньор, съдружник, помощник е добре да знаете много повече. Затова проучете всичко за банката, в която смятате да кандидатствате.

Систематизирано всичко ще рече, че ипотечните кредити са вид поемане на финансова ангажираност към институция, а не лице, с която влизате в залог за десетки години. За „субсидията“, която ще ви се отпусне вие залагате голямото си и скъпо жилище. Ипотеката на дома може да бъде направена и на бъдещото жилище и на вече съществуващ имот. За банката не е и от значение, факта дали вие сте единствения собственик на дома.

Проучете въпросите около лихвата и вноските. Преди да пристъпите към подписване на договора и цялостното оформление на документацията проврете всеки един детайл. Все пак кредит за нов дом не се тегли всеки ден, а и важи години напред.

В реда на нещата, за да върви всичко по план при кандидатстване за някакъв вид кредити се изискват спазване на дадени правила. Така например ако сте решили да кандидатствате по така нашумелите ипотечни кредити е добре, да сверите часовниците си и да сте подготвени, преди явяване в самата банка.

Към общите изисквания за кандидатите за ипотечни кредити се отнасят следните характеристики, предвидете и тях, преди да се впуснете към финансовата институция:

Лицата кандидатстващи за какъвто и да било кредит, трябва да са навършили пълнолетие.

Изисква са да са в трудоспособна възраст и с постоянно пребиваване в България.

Повечето банки отпускат ипотечни кредити на лица, които са пребиваващи легално в чужбина и отговарят на определени допълнителни условия.

Възрастта на кандидата по ипотечни кредити, следва да не надвишава и определена възраст, а тя е максимум до 63 - 65 години, преди изтичане срока за погасяване.

Лицето кандидат не бива да е осъждано или лишавано от свобода и да разполага с валиден документ за самоличност – също важно изискване.

Кандидата не бива да има публични задължения или такива в централен кредитен регистър.

Наред с изискванията са нужни и голям набор от документи удостоверяващи изискванията и фактите, че лицето действително отговаря на критериите посочени за кандидатите по кредити.